Silverlinde

Silverlinde is een veterinatuurgeneeskundige HBO deeltijdsopleiding.
Afhankelijk van je keuze duurt de basisopleiding 3 jaar en de plusopleiding duurt 4 jaar.
Het spreekt voor zich dat je keuze van invloed is op vakkenpakket.
Tijdens deze jaren worden studenten klaar gestoomd om anamneses af te leggen bij dieren.

Zie voor meer informatie: http://www.silverlinde.com/