Healing Touch for Animals

Wat is Healing Touch for Animals®?

Als een dier niet lekker in zijn vel zit, kan hij dat op verschillende manieren uiten.
Denk bv. aan gedragsproblemen, of lichamelijke oorzaken, of het dier maakt een ongelukkige indruk in het algemeen. Dit zijn zichtbare signalen die aangeven dat het energieveld van het dier in disbalans is.

Op zo'n moment kan HTA® een ondersteunende rol bieden om het welzijn van het dier te verbeteren. Door middel van fysieke en/of energetische handopleggingen op de chakra's van het dier kun je het energieveld positief beïnvloeden, waardoor het immuunsysteem opnieuw wordt geactiveerd en hierdoor gewerkt wordt aan zelf herstel.

Zie voor meer informatie: https://www.healingtouchforanimals.com