25 Jaar dierenwelzijnswet 2011

Wat heb jij gedaan op 4 oktober 2011 voor je huisdier? Als leek heb ik deelgenomen aan een studiedag dierenwelzijnswet waarbij deze wet van start is gegaan op 1986. Dus deze wet vierde op dierendag het 25 jaar jubileum van België te Brussel in het parlementsgebouw 'De Kamer'. Dit was georganiseerd door 'De Dienst Dierenwelzijn' en 'CITES van de FOD Volksgezondheid' die deze gelegenheid aan greep om een colloquium rond 25 jaar dierenwelzijnswet te organiseren.

Voor zes uur in de ochtend zat ik al in de auto en toch kwam ik te laat door de vele files. De eerste lezing heb ik helaas moeten missen. Dat was wel ontzettend balen. Gedurende de dag was er voornamelijk internationaal gezelschap. Door middel van een oortje kon ik ook de vertaling van het Frans volgen. Een klein gedeelte was ook in het Engels.

Aan de hand van lezingen stond de dierenwelzijnswet in de kijker. Wat is er bereikt in de afgelopen 25 jaren? Deze vraag werd als eerste neergelegd bij de gezelschapsdieren. Deze lezing werd gegeven door Jean-Marc Montegnies.

In de volgende categorie waren de landbouwdieren aan de beurt. Met deze dieren worden de nutsdieren bedoeld, zoals uit de bio-industrie. In 1995 kwamen de eerste richtlijnen over de minimale omvang van een legbatterijkooi. Vanaf 2012 worden deze verboden en zijn nog slechts de verrijkte kooien en alternatieven toegestaan.

Voor de zeugen uit de bio-industrie werd in 2006 eindelijk bereikt dat het aanbinden van zeugen niet meer is toegestaan. In de toekomst in 2013 wordt op alle bedrijven verplicht zeugen in een groep te huisvesten.

In 2000 werd de manier van transporteren aangepakt. Concrete regels over hoe je met deze dieren om moet gaan, ook op verzamelcentra. Sinds 2007 zijn er strengere normen voor lange afstandstransporten. Daarnaast kwamen er strengere voorwaarden voor geschikt vervoer.

Voor kalveren kwamen ook veranderingen over de minimale lichtduur van 8 uur en sinds 2007 is op alle bedrijven verplicht om kalveren onder de 8 weken te huisvesten in een groep.

Sinds 2010 zijn er voor de vleeskippen wettelijke verplichtingen gemaakt over de maximale bezettingsdichtheid; minimale licht sterkte en een opleiding voor vleeskippenhouders. Piet Vanthemsche verzorgde deze lezing.

Hierna kwamen de richtlijnen voor proefdieren. Hierin werd voornamelijk verteld wat er in laboratoria plaatsvindt. Toch is het echter noodzakelijk dat er meer openheid komt over deze gegevens. Ondanks dat er een daling aan de gang is van het aantal proefdieren de afgelopen jaren. Eddy Rommel bracht dit onderwerp aan de orde.

Na de koffiepauze werd de aandacht gevestigd op exotische dieren. Wildvang is grotendeels verboden. Toch is het heel gemakkelijk om deze dieren aan te schaffen. Doordat deze dieren gespecialiseerde zorg nodig hebben, pleit men ervoor om ze te classificeren als ongeschikte huisdieren.

Vervolgens ging het programma verder met 'Dieren en hun welzijn in de samenleving'. Wat is nu eigenlijk ethisch verantwoord ten aanzien van landbouwdieren en gezelschapsdieren? Welke evolutie heeft de maatschappij hierin doorlopen de 25 jaar? We moeten de gezamenlijke kracht als consument en verantwoorde burgers beslist niet onderschatten.

De middag was gevuld met een aantal stellingen in kleine discussiegroepjes. Je kon hierin niet deelnemen meer wel de beschouwingen aanhoren vanuit verschillende visies. De stellingen waren:

Gezelschapsdieren: Moeten steden en gemeenten betalen voor de opvang van achtergelaten en zwervende dieren?
Landbouwdieren: Zijn labels en lastenboeken een volwaardig alternatief voor dierenwelzijnswetgeving?
Proefdieren: Communicatie en vertrouwelijkheid van het onderzoek: een wankel evenwicht.
Exotische dieren: Zin en onzin van dierentuinen.

Het was allemaal erg leerzaam. Na 15 oktober is alle informatie te vinden op: www.health.belgium.be/dierenwelzijn